Pécsi Tudományegyetem

KPVK Felvételizőknek

 

 

Gyakran Ismételt Kérdések – mesterképzések

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Milyen diplomával lehet jelentkezni a mesterképzésekre?

A szakok képesítési és kimeneti követelményei írják elő, milyen szakos, minimum főiskolai szintű diplomával lehet jelentkezni. A honlapon „feltétel nélkül elfogadott szakok” címszó alatt szereplő diplomával rendelkezők számára nem írunk elő plusz tanulmányi kötelezettséget.

Azok a jelentkezőknek, akik „feltétellel elfogadott szakon”, végeztek korábban, az első két szemeszter során a tanterv által előírt kurzusok mellett további, a hiányzó ismereteket pótló tantárgyakat/kurzust kell teljesíteniük 30-50 kredit értékben. Egyes szakokon lehetőségük van – még a felvételi eljárásban – a korábban teljesített kurzusaik alapján "előzetes kreditelismeretetést" kezdeményezni, ezzel a pótlólag teljesítendő tárgyak/kreditek számát csökkenteni.

 

Mit jelent a felvételi beszélgetés (felvételi szakmai beszélgetés)?

A felvételi eljárás része, a jelentkezők a választható témakörök alapján megadják, elsődlegesen milyen témában kívánják ismereteiket a felvételi bizottsággal megosztani. A bizottság többek között figyelemmel van a jelentkező általános és szakmai műveltségére, szakmai szóhasználatára, kifejezőkészségére, viselkedésére és motivációjára stb. Az elbeszélgetésen maximum 45 pont szerezhető.

A honlapon a jelentkezők megtalálják, hogy milyen tudományterületeket, illetve azon belüli ismeretköröket lehet a felvételi beszélgetés témájául választani. A felkészüléshez a megjelölt szakirodalom, illetve természetesen más források, dokumentumok is használhatók.

 

Mit tanulhatnak a mester szakokon?

A mesterszakok szakleírásai elérhetők a Kar felvételi honlapján, "Felvételizőknek" főmenü alatt, a tantervek a Kar honlapján a "Képzések tanterveimenüben.

 

 

Mikor vannak a konzultációk a részidejű képzésben (levelező munkarendű képzésben)?

A konzultációk általában havonta egyszer, általában csütörtök-péntek-szombatoi napokon lesznek, azaz elvileg félévente összesen 4 alkalommal, 3-3 napos elfoglaltságot lehet tervezni. Ettől szervezési okok miatt eltérés lehetséges.

 

Indul-e képzés Pécsen kívül?

A képzéseket szakonként és képzési helyszínenként hirdetjük meg az adott felvételi év adott eljárásában (ld. keresztféléves, általános, vagy pótfelvételi).

 

Kell-e kreditelismertetést kezdeményeznem?

Ha a felvételiző a "közvetlenül" elfogadott szakok egyikén végzett, nincs további teendője. Ha a felvételiző által korábban végzett szak(ok) nem a feltétel nélkül elfogadott szakok között van, ha lehetséges, célszerű kreditelismertetést kezdeményezni.

 

Kötelező vagy célszerű?

Az, hogy adott mesterképzési szakokra nem csak abszolút szakirányú felsőfokú oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek, segíti a további szakképzettség megszerzését, és egybecseng az egységes Európai Felsőoktatási Térség (ld. Bologna-folyamat) kívánalmaival is. Azonban egy adott szakképzettség megszerzéséhez az előírt ismeretekkel rendelkeznie kell a végzettnek, így a szakirányú előtanulmányok ismereteit vagy a korábban végzett tanulmányaiból kell beszámítani (ha lehetséges), vagy a mesterképzés 1-2. félévében külön programban kell elsajátítania a jelentkezőnek (hallgatónak).

A fentiek alapján világos, hogy a "nem teljes kreditértékű oklevéllel" rendelkezőknek igenis célszerű a korábbi tanulmányaikból befogadható ismereteket elismertetni, annál is inkább, mert a pótlás során elsajátítandó ismeretek oktatásáért a felsőoktatási intézmény teljesen jogosan kérhet tárgyanként költségtérítést, azaz a 2009/2010-es tanévtől tantárgyanként 5000 forintot (az állami támogatás ennek költségeit – óra és vizsgadíj, stb. – nem fedezi).

 

Mit és hogyan kell tenni?

A megadott szakos listákban ellenőrizni kell, hogy a kiválasztott mesterképzés feltétel nélkül elfogadott szakjai között szerepel-e a felvételiző korábban teljesített képzése. Ha igen, nincs további teendő, ha nem, akkor az adott szaknál leírtaknak megfelelően kell eljárni.

 

Határidők?

A kreditelismertetési nyomtatványt kitöltve és a mellékletekkel ellátva tájékoztatásban megadott határidőig postai úton kell beküldenie, különösen indokolt esetben legkésőbb a felvételi elbeszélgetésre kell a felvételizőnek magával hoznia. Az elbírálást követően az eredményt a jelentkező megadott postacímére küldjük ki, legkésőbb a felvételi határozattal.

 

"Az általam korábban tanult tárgynak nincs kreditértéke / nincs feltüntetve az leckekönyvben..."

A korábbi felsőfokú tanulmányok esetén, ha kreditérték a leckekönyvben nem szerepel, akkor az adott tárgy óraszáma, és a tantárgyleírás órai/otthoni aránya alapján lehet kreditet számolni. Ehhez az ECTS (European Credit Transfer System) ajánlást vesszük figyelembe, miszerint harminc hallgatói munkaóra jelent egy kreditet.

 

"A korábban teljesített tárgyhoz nem tudok tantárgyleírást beszerezni. Mit tegyek?"

Kérjük, a kreditelismertetési űrlapot ennek ellenére töltse ki, és a megfelelő tárgyakat, és teljesítésüket tartalmazó leckekönyvi oldalakat feltétlenül mellékelve küldje be Karunknak.

Ilyen esetben hivatalból kapcsolatot kezdeményezünk a leckekönyvben feltüntetett felsőoktatási intézménnyel a hiányzó adatok beszerzésére.

 

A mesterképzésben érvényesíthető-e törvényben leírt nyelvvizsga alóli mentesség?

Igen, természetesen. A jogszabály [a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 107. § (1) bek.] úgy rendelkezik, hogy az a hallgató mentesül az általános nyelvi követelmény alól, aki a képzés megkezdésének (naptári!) évében, azaz az adott év december 31-ig minimum a 40. életévét betölti.

A törvény értelmében a kedvezmény utoljára a 2015/2016-os tanévben záróvizsgázók számára vehető igénybe.

 

További kérdésem lenne!

 

Az info@kpvk.pte.hu e-mail címen teheti fel további kérdését/kérdéseit.

Come as you are, fucking robot!