Pécsi Tudományegyetem

KPVK Felvételizőknek

 

 

Osztatlan tanári (földrajztanár, közösségi művelődés tanár)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2018/2019-es tanévtől a PTE BTK-n!

 

SZAKPÁR!

 

A képzés célja

A képzés célja, hogy a hallgatókat felkészítse a közösségi művelődés elméleti és gyakorlati tantárgyainak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására (a tanítandó tartalmak meghatározása, azok strukturálása, logikai felépítése; részvétel a helyi tanterv készítésében, éves tematikus tervezése, óravázlat készítése, valamint az oktatástechnikai eszközök használata). Ezen felül a képzést elvégzők képesek lesznek a tanulók számára tanórán kívüli, de a köznevelés rendszerének intézményein belül programok, tevékenységek szervezésére is; képes arra, hogy pedagógiai szempontból kutassa, fejlessze, tervezze a közösségi művelődés területéhez tartozó különböző feladatokat. A közművelődésben, de a helyi társadalomfejlesztésben is képes lesz a kultúraközvetítői, közösségfejlesztői munka elvégzésére: tanulói közösségeket szervez, valamint non-formális és informális tanulási alkalmakat teremt. Megismeri azt, hogy milyen a tanulók érdeklődési köre, értékrendje és érdekviszonya, majd ezeknek megfelelően létrehozza az együttműködések változatos formáit. Társadalmi szinten végzett munkája során megismeri és gyakorolja a civil társadalmi formációk lehetséges működését. Toleranciára képes, elfogadja a másságot, szervezi a kirekesztés minden formája ellen ható programokat, eseményeket. Azonosítani tudja a helyi közös ügyeket, képes a részvétel megszervezésére, a helyi cselekvésre.

 

 

 

 

Képzési idő: 10 félév (osztatlan)

Teljes költség: nappali tagozaton 300.000,- Ft

Az adatok tájékoztató jellegűek.

 

 

Come as you are, fucking robot!