Pécsi Tudományegyetem

KPVK Felvételizőknek

 

 

Szociális és ifjúsági munka (szociális munka szakirány)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Képzési terület

társadalomtudomány

 

Érettségi követelmények, vizsgatárgyak

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

 

Képzés célja

Olyan szociális szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek.

 

Jelentkezési feltételek

Az ideális jelentkező érzékeny a szociálisan hátrányos helyzetűek problémák iránt, empatikus, jó szervezőkészséggel rendelkezik.

 

Főbb tárgyak

Szociális munka elmélete és gyakorlata, társadalom- és szociálpolitika, társadalomismeret, jog, pszichológia, pedagógia.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

felsőfokú szociális munkás asszisztens (Social Work Assistant)

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Szociális intézményekben (pl.: családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, hajléktalanellátó-rendszer, idősellátás, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek intézményei); az igazgatásban (pl.: önkormányzat, munkaügyi központ); az igazságügy területén (pl. pártfogó felügyelői szolgálatnál, büntetés végrehajtásban); a civil szektorban (pl.: alapítványok, egyesületek munkatársaiként).

 

További információk

A végzettek BA szinten folytathatják tanulmányaikat. A besorolási alapképzési szakokon (szociális munka, szociálpedagógia) való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma legalább 90 kredit; a képzési terület (társadalomtudomány) szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma legalább 30 kredit.

 

Önköltséges hallgatók esetén az önköltség összege

nappali 150 000 Ft , levelező 120 000 Ft

 

Képzési idő

4 félév

 

Képzési szint, munkaforma, finanszírozási forma

FNA, FLA, FNK, FLK

Come as you are, fucking robot!