Pécsi Tudományegyetem

KPVK Felvételizőknek

 

 

Szőlész-borász mérnök képzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Szőlész-borász mérnöki alapképzési (BSc) szak

 

Jelentkezés helye: PTE Természettudományi Kar

A képzés helyszíne: PTE TTK Pécs és PTE KPVK Szekszárd

Képzésterület: Agrár

 

Képzési idő (félév): 7 (6+1)

Képzés típus: ANÁ/ANK, ALÁ/ALK

Költségtérítés: 250 000 Ft/félév

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Érettségi vizsgakövetelmények: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, német) v. szakmai előkészítőtárgy*. A felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül kettőt kell választani! *Szakmai előkészítő tárgyak: építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

 

 

Képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására. Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatásához.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

Szőlész-borász mérnök (Engineer of Viticulture and Enology)

 

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés. (Háziorvosi igazolás benyújtása szükséges, hogy a felvételiző fertőző megbetegedésben nem szenved.)

 

Képzési jellemzők:

A foglalkozások formája: előadás, szeminárium, laborgyakorlat, szabadföldi gyakorlat, szakmai gyakorlat.

A képzés külső helyszínei: A képzés sajátosságából adódóan egyes foglalkozások helye külső helyszínen, szőlőültetvényekben, pincészeteknél, laborokban lesz a Pannon borrégió borvidékein (Villány, Szekszárd, Pécs, Tolna).

Az oklevélszerzés idegennyelvi követelménye: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze. Egy legalább három alkalommal megszervezett, egyenként egy hét időtartamú, a szak kiemelt tárgyköreit (szőlészet, borászat) érintő, a szorgalmi időszakba beépített szakmai gyakorlat, amelyeknek hallgatói munkaigényét a megfelelő tantárgyak kreditértékébe kell beépíteni, továbbá egy fél évig (tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlat (hetedik félévben).

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

A végzettek elhelyezkedhetnek szőlőtermesztéssel, borászattal valamint az ehhez kapcsolódó értékesítéssel foglalkozó vállalatoknál. Képessé válnak mérnöki feladatok ellátására az irányító, ellenőrző és felügyelő hatóságoknál, illetve új szőlőültetvények és borászati üzemek létesítésére és azok szakszerű, jövedelmező és környezettudatos működtetésére is.

 

 

A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs és PTE-KPVK Szekszárd

Jelentkezés a TTK-n

 

 

 

 

Come as you are, fucking robot!